Michiów, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

z internetu:

Niemcy wymordowali i spalili całą wieś. Pacyfikacja Michniowa – Bogusław Wikło. Świadkowie Epoki