Autor: foto_czarnota

Warszawa, renowacja, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa

galeria: http://czarnota.org/spacery/thumbnails.php?album=33


zdjęcia z dnia: 2020.01.04

pl. Konstytucji 6 / ul. Piękna

ul. Marszałkowska 53 55/73 ul. Koszykowa

Warszawa, ul. Brzeska 15/17

galeria: https://kukushka.eu/gallery/thumbnails.php?album=835


wizualizacja kamienicy po przebudowie ze strony http://bitlens.pl/

https://www.twoja-praga.pl/praga/ulice/5684.html

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1897 roku dla Arona i Menachema Kaliszów. Posiada 33 lokale mieszkalne oraz 3 lokale użytkowe.
Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był P. Cybulski.
..
Ciekawostki

– Przed wojną mieściła się tu kawiarnia Dawida Mędżyrzyckiego. Mojsze (Moszka) Cukierman (Cukerman) mieszkał i prowadził sklep (firmę) z platformami przewozowymi (w 1908r.). Majer Cukierman handlował na Pradze zbożem, w tym samym domu co brat Mojsze (mieszkał i miał sklep, skład zaś przy ul. Szerokiej 38). – czytamy na stronie napradze.waw.pl

zdjęcia z dnia: 2019.05.04


zdjęcia z dnia: 2019.12.07

Warszawa, ul. Poznańska 3, Kamienica Lewy’ego

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/42028,warszawa-kamienica-lewyego-z-1910-r-.html

Budynek nazywany kamienicą Lewy’ego od nazwiska jej pierwszego właściciela powstał w 1910 r.
Wczesnomodernistyczny obiekt powstał na desce kreślarskiej architekta Łukasza Wolskiego, autora projektów bazyliki przy ulicy Kawęczyńskiej i kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Wśród mieszkańców domu był Marian Rentgen-Güntner, aktor i piosenkarz zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r.


galeria: http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=830

zdjęcia z dnia: 2009.05.10


zdjęcia z dnia: 2019.11.02

Warszawa, ul. Zamoyskiego 2010 vs. 2019


wszystkie zdjęcia: http://foto.czarnota.org/warszawa/2019/12/15/warszawa-ul-zamoyskiego/

ul. Zamoyskiego 29

ul. Zamoyskiego 25

ul. Zamoyskiego / ul. Sprzeczna

Warszawa, ul. Zamoyskiego

galeria: https://kukushka.eu/gallery/thumbnails.php?album=828

zdjęcia z dnia: 2010.06.01

ul. Zamoyskiego / ul. Sokoła

ul. Zamoyskiego 29

ul. Zamoyskiego 25

ul. Zamoyskiego / ul. Sprzeczna

zdjęcia z dnia: 2017.06.15

ul. Zamoyskiego 29

ul. Zamoyskiego / ul. Sprzeczna

ul. Zamoyskiego / ul. Sokoła

zdjęcia z dnia: 2019.12.07

ul. Zamoyskiego 29

ul. Zamoyskiego 27

ul. Zamoyskiego 25

ul. Zamoyskiego / ul. Sprzeczna


Przewiń do góry