Pałac w Borku Strzelińskim

zdjęcia z dnia: 2014.06.24

Pałac od frontu


pałac od strony parku / ogrodu

oficyna przy pałacu


folwark