Pałac Tyńczyk Legnicki

Tyńczyk Legnicki
Klein Tinz
zdjęcia z dnia: 2015.06.07

Pałac Tyńczyk Legnicki

zabudowania folwarku

oficyna

tymczasem w wiosce