Wałbrzych, ul. Bolesława Limanowskiego 7 w 2012 i 2021. Ul. 1 Maja 12/14 w 2013 i 2021


Wałbrzych, ul. Bolesława Limanowskiego 7 w 2012 i 2021. Ul. 1 Maja 12/14 w 2013 i 2021