Łódź, al. Kościuszki 65, dawne Niemieckie Gimnazjum Reformowane w Łodzi, obecnie gmach Sądu Apelacyjnego

Gimnazjum Niemieckie
potem Gmach filologii Uniwersytetu Łódzkiego
ostatnio Sąd Apelacyjny w Łodzi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_Gimnazjum_Reformowane_w_%C5%81odzi
Szkoła powstała dzięki ukazowi carskiemu z 1905 roku dającemu możliwość tworzenia na terenie zaboru rosyjskiego szkół z narodowym językiem wykładowym.
Komitet Budowy Gimnazjum został zawiązany pod koniec 1907 roku.
Ernst Leonhardt i Louis Schweikert byli jednymi z wielu przemysłowców niemieckich, którzy działali w tym komitecie.
Gimnazjum rozpoczęło działalność we wrześniu 1908 roku.
Pierwszą siedzibą był wynajęty budynek przy ul. Pańskiej.
W sierpniu 1909 roku wmurowano kamień węgielny pod budynek przy ówczesnej ul. Rozwadowskiej (obecnie ul. Zamenhofa przy skrzyżowaniu z Aleją Tadeusza Kościuszki).
Budowę zakończono w 1910 roku.
Gimnazjum funkcjonowało w nim od 1910 do 1945 roku.

źródło: https://fotopolska.eu/

Wizualizacje gmachu po przebudowie.
Źródło internet.

2020.03.22

[easy_ad_inject_3]