Pabianice, ul. Ewangelicka 2, mauzoleum Kindlerów, Kindler Chapel

zdjęcia z dnia: 2019.10.05

Aneta Adamczyk
PABIANICE
PRZEWODNIK PO HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI MIASTA

Muzeum Miasta Pabianic
Pabianice 2007
http://muzeum.pabianice.pl/wp-content/uploads/2017/03/Muzeum_Przewodnik_2017_Zoptymalizowany.pdf

Do północno wschodniej granicy cmentarza rzymskokatolickiego, u zbiegu ulic Kilińskiego, Orlej i Ewangelickiej, na wydzielonym ogrodzonym terenie usytuowana jest secesyjna kaplica cmentarna, pierwotnie mauzoleum rodziny Kindlerów, przemysłowców pabianickich.
Budowlę tę ufundowała Zofia Kindler, żona Ludwika Wilhelma (syna Rudolfa), pamięci swego męża zmarłego w 1897 r.
Monumentalna kaplica stanęła w sąsiedztwie cmentarza ewangelicko–augsburskiego w 1911 r.
Fundatorka przekazała budynek w użytkowanie parafii ewangelickiej, a na utrzymanie obiektu stworzyła specjalny fundusz – 5 tysięcy rubli.

Architektura budowli nawiązuje do secesji wiedeńskiej.
Mauzoleum jest murowane, z kryptą grobową, na planie kwadratu z półkolistą absydą od południa.
Nakryte jest czteropołaciowym, kopułowym dachem, a kwadratowe wieże – pylony w narożnikach nakryte są czteropołaciowymi kopułowymi daszkami.
Wnętrze jest jednoprzestrzenne, z emporą (lożą piętrową) z metalową balustradą nad kruchtą, a otwory okienne wypełniają witraże o stylistyce secesyjnej.

Kindler Chapel, Pabianice Evangelical Cemetery
https://www.wmf.org/project/kindler-chapel-pabianice-evangelical-cemetery