Łódź, ul. Tymienieckiego, Towarzystwo Wyrobów Bawełnianych K. W. Scheiblera, Nowa Tkalnia, UNIONTEX, Fuzja, cz. 1

Łódź, ul. Kilińskiego, Milionowa, Towarzystwo Wyrobów Bawełnianych K. W. Scheiblera, Nowa Tkalnia, UNIONTEX, Fuzja, cz. 2

galeria: https://kukushka.eu/spacery/thumbnails.php?album=34

zdjęcia z dnia: 2020.01.18

(1)
Łódź, ul. Tymienieckiego

(2)

(3)

(4)

Tu pracował w latach 1933-1939
inż. agr. Tomasz Wilkoński
dyrektor administracyjny
w byłych na tym terenie Zakładach Włókienniczych k. Scheiblera i L. Grohmana w Łodzi
Poseł na Sejm II RP, patriota, działacz społeczny

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Orderem „Dannenbrog” z tytułem „Kommando” nadanym przez Króla Danii

aresztowany 9 XI 1939 r. w czasie niemieckiej akcji likwidacji inteligencji polskiej
stracony 12 XI 1939 r. na dawnym poligonie „Brus”w grupie wybitnych Łodzian

(5)