Łódź, rewitalizacja, spacer 16.05.2020 cz.1.


Łódź, ul. Sienkiewicza 52 / Nawrot

przejazd bramny


Łódź, ul. Sienkiewicza 56 i ul. Sienkiewicza 79


Łódź, ul. Sienkiewicza 52 / Nawrot 2019 vs. 2020Lódź ul. Tuwima 33 2019 vs. 2020

Lódź ul. Tuwima 52 2019 vs. 2020Łódź ul. Tuwima 46 w 2017 i 2020 roku