Łódź, ul. Doktora Seweryna Sterlinga 16 / 18, dawna katownia gestapo i UB


W gmachu tym mieściło się podczas II Wojny Światowej hitlerowskie więzienie policyjne,
miejsce straceń i męczeństwa tysięcy Polaków,
oraz przedstawicieli innych narodowości

W tym gmachu w latach 1945-1956 mieściło się więzienie Wojewódzkiego Urzedu Bezpieczeństwa Publicznego
Jest to miejsce męczeństwa i śmierci wielu polskich patriotów
Cześć Ich pamięci !
В 1945-1956 годах в этом здании располагалась тюрьма Губернского управления общественной безопасности.
Это место мученичества и смерти многих польских патриотов.
In the years 1945-1956, this building housed the prison of the Provincial Public Security Office
It is a place of martyrdom and death for many Polish patriots

Więzienie w Łodzi przy ul. Sterlinga 16
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-lodzkie/lodz/5959,Wiezienie-w-Lodzi-przy-ul-Sterlinga-16.html
Więzienie przy ul. Sterlinga 16 w Łodzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99zienie_przy_ul._Sterlinga_16_w_%C5%81odzi