Łódź, ul. Jana Matejki 34/38, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Tablica upamiętniająca protesty studentów w 1968 roku.


W tym miejscu w marcu 1968 r. łódzcy studenci protestowali w obronie wolności słowa i autonomii szkół wyższych.

Przeciwstawiali się brutalności władz komunistycznych oraz szerzeniu nienawiści przez środki masowego przekazu.

W wyniku rozpętanej przez władze kampanii antysemickiej i antyinteligenckiej tysiące Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny.
Przez kraj przetoczyła się fala czystek, która dotknęła także łódzkie uczelnie.

Pamięci tych, którzy doświadczyli przemocy, szykan i niesprawiedliwości.

– ta tablica uświadamia jak Polska pod rządami chamów z Prawa i Sprawiedliwości przypomina tą z 1968 roku.