Łódź, „Dzieci Bałut – murale pamięci”

Łódź, ul. Wojska Polskiego 112 / Reja, Dzieci Bałut murale pamięci

Łódź, ul. Wojska Polskiego 116, Dzieci Bałut murale pamięci

Łódź, ul. Wojska Polskiego 82, Dzieci Bałut murale pamięci


Łódź, ul. Wojska Polskiego 70B, Dzieci Bałut murale pamięci

Łódź, ul. Starosikawska 9, Dzieci Bałut murale pamięci

Łódź, ul Franciszkańska 13, Dzieci Bałut murale pamięci

Łódź, ul Franciszkańska 24, Dzieci Bałut murale pamięci