Łódź, kamienica ul. Legionów 30

2020

2021

Łódź, kamienica ul. Legionów 30