Łódź, przebudowa ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej finansowana przez Europejski Fundusu Rozwoju Regionalnego. 2023.02.26

Projekt pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łódź. ul. Franciszkańska w kierunku ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Franciszkańska w kierunku ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Franciszkańska
Łódź. ul. Franciszkańska
Łódź. skrzyżowanie ul. Franciszkańska i ul. Wojska Polskiego
Łódź. skrzyżowanie ul. Franciszkańska i ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. skrzyżowanie ul. Franciszkańska i ul. Wojska Polskiego
Łódź. skrzyżowanie ul. Franciszkańska i ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego
Łódź. ul. Wojska Polskiego 41Łódź. ul. Wojska Polskiego

Łódź. ul. Wojska Polskiego

Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej

Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź. Budowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej
Łódź, przebudowa ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej. 2023.02.26