Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego