Niemcy, KL Sachsenhausen, cela poświęcona pamięci generała Stefana Grota-Roweckiego


Wejście do podobozu Sachsenhausen dla więźniów specjalnych

Sachsenhausen, korytarz budynku dla ważnych więźniów.

Sachsenhausen, cela w budynku dla ważnych więźniów.

Cela poświęcona pamięci generała Stefana Roweckiego zamordowanego w Sachsenhausen
The memorial plate dedicated to the memory of polish general Stefan Rowecki-Grot, the leader of the Polish Home Army, murdered in the Sachsenhausen concentration camp between 2 and 7 August 1944.

Pamięci generała dywizji
Stefana Grota-Roweckiego
komendanta głównego Armii Krajowej
więzionego w tej celi i zamordowanego
w Sachsenhausen w sierpniu 1944 r.
Rodacy
Zum gedenken an den division general
Stefan Grot-Rowecki
den haupt kommandanten der polnischen heimatarmee
inhaftiert in dieser zelle
und im august 1944
in Sachsenhausen ermordet
seine landsleute


z internetu:

IPN poszuka szczątków gen. Grota-Roweckiego. „Polska upomina się o swoich bohaterów”
https://www.tvp.info/33387249/ipn-poszuka-szczatkow-gen-grotaroweckiego-polska-upomina-sie-o-swoich-bohaterow


W obozie zagłady Sachsenhausen odsłonięto pomnik ku czci gen. „Grota” Roweckiego
https://www.tvp.info/17529848/w-obozie-zaglady-sachsenhausen-odslonieto-pomnik-ku-czci-gen-grota-roweckiego

Pomnik poświęcony pamięci gen. Stefana Roweckiego „Grota”, dowódcy Armii Krajowej, zamordowanego w tym miejscu 70 lat temu przez nazistów, odsłonięto we wtorek na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod Berlinem.