II wojna światowa. Kwatera wojenna z 1939 r. w Woli Cyrusowej.


Kwatera wojenna z 1939 r. w Woli Cyrusowej.

Spoczywają tu żołnierze polscy polegli w bitwie stoczonej przez oddziały Wołyńskiej Brygady kawalerii i 28 Dywizji Piechoty w dniu 8 września 1939 r.
na obszarze leśnym pomiędzy Jabłonowem, Poćwiadrówką, Lubowidzą i w Kolonii Wola Cyrusowa z niemiecką 10 DP,
a także żołnierze 30 pp Strzelców Kaniowskich, którzy 9 września 1939 r. podjęli próbę przebicia się przez pozycje niemieckie pod Kolonią Nagawki.

strzelec Szlama Zielony
strzelec Ruwin Fiszman
strzelec Wirsz Dymant