Holandia, Driel – pamięci Generała Stanisława Sosabowskiego i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej walczącym podczas Operacji Market Garden

Польские вооруженные силы в Западной Европе в 1939-1945 гг.

zdjęcia z dnia 26.09.2019


Przedsionek kościółka w Direl
Zginęli w akcji bojowej,
oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę

Plansza wykonana prawdopodobnie przez Holendrów. Świadczą o tym nazwiska w prawym dolnym rogu.wykonał I. Jakubowski (sygnatura na dole)
Napis na tabliczce na dole:
Presented 1991 by MR. S. Zagroba
2nd Battalion Paratroope 1944 Nottingham EnglandI to co robi naprawdę wrażenie w przedsionku kościoła:

Front kościoła w Driel

Po drugiej stronie uliczki Kerkstraat w Driel znajduje się Plac Polski


The Poles of Driel

Pomnik Generała Sosabowskiego w Driel na Placu Polskim

Pomnik Generała Sosabowskiego odsłonięty przez dr Hala Sosabowskiego.

Generał Brygady Stanisław Sosabowski
i żołnierze jego 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dzielnie walczyli obok swoich brytyjskich towarzyszy broni
w bitwie pod Arnhem w 1944
Po bitwie wojskowa kariera generała została przerwana nieusprawiedliwioną dymisją.W głębi placu drugi pomnik, odsłonięty przez samego Generała

Pomnik poświęcony Polakom odsłonięty przez Generała Stanisława Sosabowskiego w 1961 roku.

Cokół pomnika symbolizuje naród polski
w cokole tym, w miejscu odwróconym od codziennego zgiełku, pomiędzy godłem Polski i herbem Warszawy, przechowywana jest polska ziemia.

Z cokołu wznosi się dynamiczny betonowy element obrazujący siłę polskiego ducha oraz nieustraszoną odwagę Polaków.

Wyłania się z niego postać symbolizująca miłość i przyszłość, która w dłoniach trzyma
– niby kosztowny skarb lub klejnot – wolność.
W mrocznych okresach postać ta wydaje się znikać, lecz to jedynie pozór.

Wolność jest wieczna, a skupiając się na wspólnych siłach, dodaje Polakom odwagi oraz mocy ducha i pozwala Polsce wciąż się odradzać.

SURGE POLONIA – POLSKO WSTAŃ

rzeźbiarz: Jan Vlasblom
Ufundowany przez mieszkańców Driel i objęty opieką przez miejscową młodzież.Zginęli w akcji bojowej, oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę pod Arnhem w 1944 roku.