Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Biała Podlaska ul. Krótka 3


dawny gmach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej PodlaskiejŻołnierzom inspektoratu Armii Krajowej – ruchu oporu Armii Krajowej
zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Biała Podlaska „Północ”
represjonowanym, zamęczonym i zamordowanym w tym budynku
siedzibie P U B P w latach 1944-1956


Памяти бойцов инспекции Армии Крайовой – движение cопротивления Армии Крайовой
ассоциации „Свобода и независимость” Бяла-Подляска „Север”
репрессированных, замученных и убитых в этом здании в 1944-1956 г.


In memory of soldiers of the Home Army inspectorate – the Home Army resistance movement
the „Freedom and Independence” association Biała Podlaska „North”
repressed, tortured and murdered in this building
in the headquarters of P U B P (Ministry of Public Security) in 1944-1956widok od podwórka


Bialskie miejsca kaźni
https://www.tygodnikpodlaski.pl/kultura/bialskie-miejsca-kazni-pnews-5725.html

Urząd na Krótkiej

Na rogu ulic Krótkiej i Budkiewicza znajduje się budynek, w którym miał siedzibę Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. PUBP został zorganizowany już we wrześniu 1944 roku, jego pierwszym komendantem był niejaki Bronisław Rybicki. Miejsce to cieszyło się wśród mieszkańców miasta szczególnie złą sławą. Według informacji przekazanej przez ofi cerów Obwodu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na terenie tego urzędu zamordowano 16 żołnierzy podziemia. Zginął tu m.in.komendant III Rejonu Janów Podlaski, kapitan „Wiesław” (NN) oraz Tomaszewski, rzemieślnik z Piszczaca, którego zwłoki zakopano za cmentarzem przy ulicy Janowskiej.

W 1950 roku w karcerze pod schodami więziony był przez dwa tygodnie piętnastoletni Zbigniew Jasiński, wówczas uczeń Liceum Ogólnokształcącego im J. I. Kraszewskiego. Pobyt w areszcie UB stał się podstawą do relegowania go ze szkoły Jedyną winą chłopca było to, że był synem Władysława Jasińskiego, żołnierza podziemia. Pan Korzeniewski, mieszkaniec Kodnia stwierdził, że po miesięcznym pobycie w kaźni przy ul. Krótkiej w latach 50-tych, przestał śpiewać. Jerzy Matysiewicz, dowódca młodzieżowej organizacji „Strzelec”, stracił słuch w efekcie jednego z brutalnych „przesłuchań”.

Podczas budowy łącznika przy ulicy Krótkiej na przełomie lat 60. i 70. w wykopach ziemnych natrafiono na kości ludzkie. Prawdopodobnie były to szczątki ofiar katowni UB. Nieznana jest ani dokładna liczba żołnierzy, którzy stracili tu życie, ani tych, którzy byli katowani w siedzibie „bezpieki”, która istniał w tym miejscu do 1956 roku.

https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-lubelskie/biala-podlaska/5725,Dawna-siedziba-PUBP-w-Bialej-Podlaskiej.html


Mapa Miejsc Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=19sqgEDDAzt5eDkm_0VbL_PpiHyo&ll=52.04135279528592%2C18.851238680030054&z=7