Niemcy Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Rathaus
Ratusz w Wilhelmshaven


z internetu:
Flagi Polski i Wielkiej Brytanii na ratuszu w Wilhelmshaven, maj 1945 roku


Wilhelmshaven – Kriegsmarine skapitulowała przed Polakami
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1435899,Wilhelmshaven-Kriegsmarine-skapitulowala-przed-Polakami

– Jako przedstawiciel zwycięskich sił zbrojnych sojuszniczych i w imieniu 1. Polskiej Dywizji Pancernej przyjmuję kapitulację twierdzy Wilhelmshaven. Obejmuję pełną władzę na obszarze twierdzy, nad miastem i portem – mówił w bazie Kriegsmarine płk. Antoni Grudziński, który w imieniu gen. Stanisława Maczka przyjmował kapitulację największej bazy morskiej III Rzeszy.


5 maja 1945 roku 1. Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka zdobyła niemieckie Wilhelmshaven

5 maja Niemcy wycofali się na linie kanału Ems-Jade, a pułkownik Antoni Grudziński przyjął kapitulację dowództwa twierdzy i bazy Kriegsmarine, loty „Ostfrisland”, dziesięciu dywizji piechoty i ośmiu pułków piechoty i artylerii. Dzień później oddziały polskie obsadziły rejon miasta i okolicznych miejscowości. Kończąc swój szlak bojowy


5 May 1945, Czarne Diabły Generała Stanisława Maczka w Wilhelmshaven.


Droga do Wilhelmshaven
Działania 1. Dywizji Pancernej w ostatnich miesiącach wojny
http://www.magnum-x.pl/artykul/drogadowilhelmshaven


Walki o Wilhelmshaven
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walki_o_Wilhelmshaven
Na zdjęciu: żołnierze 1. Dywizji Pancernej przyjmują kapitulację Niemców w Wilhelmshaven, 5 maja 1945/CC BY-SA 2.0Бои за Вильгельмсхафен
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD

Бои за Вильгельмсхафен (польск. Walki o Wilhelmshaven) — боевые действия 1-й польской танковой дивизии под командованием генерала Станислава Мачека по занятию базы кригсмарине в Вильгельмсхафене. 5 мая 1945 года над военно-морской базой был поднят польский флаг.


Polsla flaga podniesiona na maszcie w Wilhelmshaven 5 maja 1945.
The Polish flag is being raised in Wilhelmshaven
Подъём польского флага в Вильгельмсхафене. 5 мая 1945 года