B-10 Plumetot ALG, Polish Air Force Memorial in Normandy, Pomnik Polskich Lotników w Normandii

B-10 Plumetot ALG
Polish Air Force Memorial in Normandy
Pomnik Polskich Lotników w Normandii
Squadrons polonais de la RAF à B10


https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/72625,Uroczystosci-na-czesc-lotnikow-polskich-Plumetot-Normandia-Francja-9-czerwca-201.html

Na północnym wybrzeżu Francji w Plumetot, podczas Lądowania w Normandii, znajdowało się lotnisko polowe B-10, które od sierpnia do września 1944 r. było bazą dla trzech polskich dywizjonów (308 Dywizjon „Krakowski”, 302 Dywizjon” Poznański”, 317 Dywizjon „Wileński”) wchodzących w skład 131. Skrzydła Myśliwskiego.

Powstanie pomnika oraz inauguracja miejsca pamięci ma na celu przypomnienie o wkładzie Polskich Sił Powietrznych w kampanię normandzką i wyzwolenie Francji. Rzeźba symbolizuje zwycięski lot polskich pilotów w samolotach Spitfire. Autorem pomnika „VictoryFly Past Memorial” – „Zwycięski lot” jest architekt Alexander Smaga, zwycięzca międzynarodowego konkursu na projekt tego upamiętnienia. Pomnik dedykowany został polskim lotnikom z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia Królewskich Sił Lotniczych Zjednoczonego Królestwa – RAF. Rzeźba ma kształt litery V od angielskiego „Victory”, czyli zwycięstwo. Na strunach rozpiętych pomiędzy ramionami litery V zostały umieszczone trzy miniatury samolotów myśliwskich Spitfire symbolizujące trzy polskie dywizjony stacjonujące w Plumetot. Na znaku rozpoznawczym RAF wyryto w języku polskim, angielskim i francuskim napis „Za naszą i waszą wolność”.

Polish Air Force Memorial
This monument, unveiled as part of the 75th Anniversary of D-Day, commemorates the return of the Polish Air Force to the mainland of Europe,
and the role of Polish Airmen in the Normandy Campaign and the Liberation of France.
Polish 131 Wing, comprising 302 „City of Poznań” 308 „City of Kraków” and 317 „City of Wilno” Squadrons, was based at the Advanced Landing Ground B10,
on the fields above Plumetot, from 3rd August to 6th September 1944.
They were the first units of the Polish Air Force to have a base in France.
By the end of the war, around 19,000 airmen were serving in the Polish Air Force, providing 15 Squadrons to support Allied effort in the West
– the largest contribution made by any German-occupied country.

Pomnik Polskich Sił Powietrznych
Pomnik ten, odsłonięty w ramach obchodów 75-lecia D-Day,
upamiętnia powrót Polskich Sił Powietrznych na kontynent europejski oraz rolę polskich lotników w kampanii normandzkiej i przy wyzwoleniu Francji.
Polskie skrzydło 131 z Dywizjonami 302 „Miasto Poznań”, 308 „Miasto Kraków” i 317 „Miasto Wilno” miało bazę na wysuniętym do przodu lądowisku B10,
na polach powyżej Plumetot, od 3 sierpnia do 6 września 1944 r.
Były to pierwsze jednostki Polskich Sił Powietrznych, które miały swoją bazę we Francji.
Pod koniec wojny, około 19000 lotników służyło w Polskich Siłach Powietrznych, 15 Dywizjonów zapewniało wsparcie alianckim wysiłkom za Zachodzie
– był to największy wkład jaki został wniesiony przez okupowany kraj podczas niemieckiej okupacji.


https://www.forgottenairfields.com/airfield-plumetot-b10-1389.html

Plumetot airfield (French: Plumetot aerodrome, also known as Mathieu aerodrome, Cresserons aerodrome or Advanced Landing Ground B-10 Plumetot) was an airfield was an airfield near Gold Beach on the Normandy beachhead in France.
The airfield, located 10 kilometers north of Caen, was built by the French government in 1938-1939. It was little used during the 'Phoney War’ period of 1939-1940 however.

123 Wing (198 Sqn and 609 Sqn with Typhoon) began using the airfield on 1 July 1944 and remained at the airfield until the 19th. Three squadrons of 131 (Polish) Wing (302 Sqn, 308 'City of Krakow’ Sqn and 317 Sqn with Spitfire XIb) followed from August until September. 35 Recce Wing (2 Sqn with Mustang II, 4 Sqn with Spitfire XI and 268 Sqn with Typhoon FR 1), 135 Wing (33 Sqn) with Spitfire IXE and a Spotting Wing (652 squadron) with Auster Mk IV AOP also used the airfield. For the French, one particular landing stands out, that of the Free French fighter-ace Squadron Leader Yves Ezzano who was attached to 198 Fighter Squadron of the RAF. To the French people, Squadron Leader Ezzano was 'one of their own’, helping to liberate their land.
308 Sqn Spitfire Mk IX, ZF-R, MK984 at B-10 Plumentot France, this was SqnLdr Retinger’s personal aircraft (oocities.com)


Polish crews chatting at Plumetot. The coils behind them are SMT, which was used for taxitracks and dispersals (oocities.com)

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualności/1745-„symbol-zwycięstwa-i-nadziei”-stanął-we-francuskim-plumetot.html


„Symbol zwycięstwa i nadziei” stanął we francuskim Plumetot

Lądowanie aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 r. było wstępną fazą operacji Overlord, a zarazem największą pod względem użytych sił i środków operacją desantową w historii wojen. Miała ona na celu otwarcie w zachodniej Europie tak zwanego drugiego frontu w europejskim teatrze działań II wojny światowej. Operacja została przeprowadzona pod dowództwem gen. Eisenhowera, a trzon sił inwazyjnych stanowiły wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie. Polscy piloci wykonali podczas lądowania aliantów u wybrzeży Francji ok. 8000 lotów bojowych, eskortując sojusznicze bombowce, bombardując niemieckie bazy zaopatrzeniowe, zwalczając samoloty Luftwaffe oraz okręty podwodne wroga, a także niszcząc pociski latające V-1. Do zabezpieczenia alianckiego desantu użyto samolotów z jedenastu dywizjonów tworzących 131. Skrzydło Polskich Sił Powietrznych.No. 308 Squadron Picture Gallery.
https://www.oocities.org/skrzydla1/308/308_pic_gal.html