Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Chorzów, ul. Dąbrowskiego 45

Dawna siedziba Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego

https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-slaskie/chorzow/5965,Dawna-siedziba-MUBP-w-Chorzowie.html


Mapa Miejsc Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=19sqgEDDAzt5eDkm_0VbL_PpiHyo&ll=52.04135279528592%2C18.851238680030054&z=7