Białoruś, Grodno, Ofiarom terroru w latach 1939-56. Rodacy

Ofiarom terroru w latach 1939-56. Rodacy.