Katowice, ul. Sienkiewicza 47, tablica w hołdzie Polakom zamordowanym na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

W hołdzie Polakom zamordowanym na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
przez Armię Czerwoną, Hitlerowców, OUN-UPA i NKWD
w latach 1939-1947

In tribute to the Poles murdered in the Eastern Borderlands of the Second Polish Republic
by the Red Army, Nazis, OUN-UPA and NKVD
in the years 1939-1947

В честь поляков, убитых на восточной окраине Второй польской республики
Красной Армией, нацистами, ОУН-УПА и НКВД
в 1939-1947 годах