Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, Katowice ul. Powstanców 31

SPÓJRZCIE – OTO MURY PRZESIĄKNIĘTE ZBRODNIĄ !
W tym gmachu w latach 1939 – 1945 miało swą siedzibę Gestapo,
a w latach 1945 – 1954 Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

Tu jedni i drudzy więzili, torturowali i mordowali
najlepszych synów Narodu Polskiego.


The Gestapo had its headquarters in this building in the years 1939–1945,
and in the years 1945–1944 the Provincial Office of Public Security.

Both imprisoned, tortured and murdered the
best sons of the Polish Nation.


В этом здании в 1939-1945 годах гестапо имело свою штаб-квартиру,
а в 1945–1954 гг. областное управление общественной безопасности.

Оба пытали и убивали
лучших сыновей Польского Народа.

Gmach o ponurej historii, przy ul. Powstańców 31
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/24474,katowice-ul–powstancow-31—gmach-o-ponurej-historii.html

„Twarze katowickiej bezpieki” – Katowice, 30 marca 2007 r.
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13711,Twarze-katowickiej-bezpieki-Katowice-30-marca-2007-r.html

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Urz%C4%85d_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego_w_Katowicach


Mapa Miejsc Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=19sqgEDDAzt5eDkm_0VbL_PpiHyo&ll=52.04135279528592%2C18.851238680030054&z=7