Niemcy, Germany, Obóz Koncentracyjny Flossenbürg, KL Flossenborg – kasyno SS, komendantura, kuchnia

obóz koncentracyjny Flossenbürg
Konzentrationslager Flossenbürg
Flossenbürg concentration camp
Концентрационный лагерь Флоссенбюрг

Widok z kasyna SS na wzgórzu na KL Flossenborg

Plac przed komendanturą SS. Na wzgórzu kasyno SS

Więźniowie i komendant obozu

z lewej
Więźniowie z wielu krajów Europy, uwięzieni w obozie głownie ze względu na narodowość i rasę.
Ponad połowa z nich przybyła z Polski i Związku Radzieckiego.
Ilość więźniów z początkowej 400 wzrosła w 1939 roku do 2500.
Do końca wojny przez obóz główny Flossenborg przeszło 15 000 więźniów.
Pomiędzy 1938 a 1945 rokiem w obozie koncentracyjnym Flossenborg i jego podobozach zarejestrowano 100 000 więźniów, w tym 16 000 kobiet.
Liczbę ofiar obozu szacuje się na minimum 30 000.

Portret polskiego więźnia Jana Prędkiego
wykonany po wyzwoleniu.
Jan Prędki został przywieziony z obozu koncentracyjnego Dachau do podobozu w Nuremberg w 1941.
Przeżył katorgę obozu i marsz śmierci.

z prawej
Max Koegel – komendant obozu koncentracyjnego Flossenborg od maja 1943, po służbie z innych obozach.
Jemu podlegał obóz macierzysty i liczne filie.
Został aresztowany w 1945 , powiesił się w celi w 1946.

Komendantura obozu KL Flossenborg.
Mieściła się tu administracja obozu.
Przesłuchiwano i torturowano też więźniów.
Z prawej kasyno SS.

Plac obozowy i kuchnia.

Wspomnienie o więźniach obozu koncentracyjnego Flossenborg.

One Hour Tree jedna z tortur stosowanych w obozie.

Przedmioty osobiste wykonane w obozie.

Jedno z pomieszczeń, łaźnia.

(zdjęcie pośrodku wykonane w Pabianicach w 1939) Henryk Grottel
Urodzony w 1912 w Pabianicach w Polsce.
zginął w marszu śmierci w kwietniu 1945.

(zdjęcie z lewej) Bogdan Jaskulski
urodzony w 1927 w Długie w Polsce
więzień KL Flossenburg od 1944

(zdjęcie z prawej) Zofia Łazarkiewicz
Urodzona w 1930 roku w Warszawie w Polsce.
więziona od 1944 w podobozie Plauen.

(pośrodku) Bolesław Rybarczyk
urodzony w Łodzi w Polsce w 1914 roku
więzień podobozów w Dreźnie i Pottenstein od 1944

Józef Tacikowski mieszkał w Warszawie Włochach.
W 1944 w czasie Powstania Warszawskiego tuż po ukończeniu 16 lat wraz z bratem Władysławem przewieziony do obozu KL Flossenborg.
Józef pozostał w obozie Flossenborg. Jego brata Władysława umieszczono w podobozie Hersbruck, gdzie wkrótce zmarł.
Na początku 1945 lekarz SS amputował Józefowi zainfekowaną nogę.
Po wyzwoleniu obozu przez US Army Józef Tacikowski zaczął uczęszczać do polskiej szkoły wyższej w Regensburg.
W 1946 wrócił do Polski, gdzie studiował chemię.

Tadeusz Sobolewicz student z Poznania.
Po wybuchu wojny był łącznikiem.
W 1941 został aresztowany w wieku szesnastu lat.
Sobolewicz był więźniem Auschwitz, Buchenwald, Mulsen st. Micheln, Regensburg.
W 1945 uciekł z marszu śmierci.
Ojciec Sobolewicza został zamordowany w Auschwitz.
W 1946 Tadeusz wrócił do Polski., gdzie został aktorem teatralnym.

Julian Noga z Tarnowa w Polsce.
Po wybuchu wojny został wysłany na przymusowe roboty koło Linz w Austrii.
Tam zakochał się w córce właściciela gospodarstwa.
Związki takie były zabronione.
Po denuncjacji w 1941 Frieda została uwięxiona w Ravensbruck a Julian w obozie Flossenburg.
W 1945 roku Noga po czterech latach spędzonych w obozie wziął udział w marszu śmierci do Dachau.
Wyzwolony przez US Army niedaleko Charm.
Na rowerze pojechał do Austrii szukać Friedy, która także przeżyła obóz.
Julian i Frieda zamieszkali w Stanach Zjednoczonych.

Celina Goździkowa, chemiczka z Warszawy.
Od 1943 pracowała w biurze niemieckiej firmy.
Po upadku Powstania Warszawskiego Celina przez obóz w Pruszkowie została przetransportowana do Auschwitz.
Potem w grupie 200 kobiet przewieziono ją do Plauen podobozu KL Flossenburg.
Pracowała w zakładach firmy Osram, produkując żarówki do łodzi podwodnych.
Po zbombardowaniu budynku, Celina ukryła się w nim przed marszem śmierci.
Po powrocie do Polski Celina pracowała jako chemik.

Selected for Execution

Sowieccy jeńcy wojenni, Soviet prisoners of war.

Wyselekcjonowanych przewożono do najbliższego obozu koncentracyjnego na śmierć.
Na początku września 1941 kasi SS z KL Flossenburg zamordowali poprzez rozstrzelanie lub zastrzykami trucizny 1 000 żołnierzy Armii Czerwonej.

10 grudnia 1941 Wehrmacht przekazał Grigoriy Mishchenko do Gestapo.
Po przewiezieniu do KL Flossenburg został zastrzelony przez SS.

(pośrodku) Jurij Andreewitsch Kusnezow.
urodzony w 1918 w Murmańsku w Związku Radzieckim.
więziony od 1944 w KL Flossenburg i podobozie Zwickau.

(drugie zdjęcie) Pawlo Semenowytsch Wosnjuk
urodzony w 1923 w Klanyk na Ukrainie.
od 1942 więzień KL Flossenburg.

(piąte zdjęcie) Władysław Tacikowski
urodzony w 1925 w Pułtusku w Polsce
Od października 1944 więzień podobozu KL Flossenurg – Hersbruck, gdzie został zamordowany w listopadzie 1944


Dziennik księdza wysłanego do parafii Regensburg w latach 1945-1948.
Institute of Polish Emigrant Pastoral Care Catholic Uniiversity of Lublin.

Polski ksiądz Marian Iwański udokumentował swoją wizytę , życie codzienne w DP (Displaced Persons, obozie przesiedleńczym) Flossenburgu w dzienniku.


Polish Displaced Persons Camp at Flossenburg
Polski obóz przesiedleńczy we Flossenburgu.

Polscy przesiedleńcy w 1947 roku przez barakiem dla więźniów KL Flossenburg.
Obecnie to kaplica, szkoła, świetlica.

Polish Displaced Persons Camp at Flossenburg
Polski obóz przesiedleńczy we Flossenburgu założony przez UNRRA w kwietniu 1946 w miejscu obozu koncentracyjnego KL Flossenburg.
Mieścił 2 100 przesiedleńców z Polski, których wyzwolenie zastało na terenie Niemiec i Austrii.
Ostatni przesiedleniec opuścił ten obóz w październiku 1947.

Brama wejściowa do obozu polskiego przesiedleńczego we Flossenburgu w roku 1947

Książka jaką Józef Tacikowski , były więzień obozu KL Flossenburg używał do nauki historii Polski w polskiej szkole w Ragensburg.
Biblioteka „Pisma Żołnierza”, Norymberga 1946

Walizka Leszka Żukowskiego z jego inicjałami
Leszek Żukowski zdobył tę walizkę 1 1946 wymieniając ją za papierosy i jedzenie.
Rok później zabrał ją w podróż do Warszawy.
Walizka wykonana jest z aluminium lotniczego.
Przypomina mu pracę w zakładach zbrojeniowych na terenie KL Flossenburg.Toaleta w minutę albo śmierć! Zabijanie w KL Flossenburg – Leszek Żukowski cz. 1. Świadkowie Epoki


Stałem nago całą noc na mrozie, bo chciałem się umyć… – Leszek Żukowski cz. 2. Świadkowie Epoki