Białoruś, Grodno, Tablice pamiątkowe w kościele katedralnym p.w. Św. Franciszka Ksawergo

Bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego w Grodnie


Tablica upamiętniająca harcerzy – obrońców Grodna z września 1939 roku.
Мемориальная доска в память разведчиков защитников Гродно с сентября 1939 г.
Plaque commemorating the scouts defenders of Grodno in September 1939.

W HOŁDZIE POMORDOWANYM I POLEGŁYM HARCERZOM
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
WALCZĄCYM W GRODNIE POD DOWÓDZTWEM
KOMENDANTA HUFCA SZARYCH SZEREGÓW
BRUNONA HLEBOWICZA

BYLI HARCERZE ZRZESZENI W GDAŃSKU

W 1939 roku Rosjanie kładli na ziemi obrońców Grodna i miażdżyli ich czołgami

http://znadniemna.pl/41491/1939-roku-rosjanie-kladli-ziemi-obroncow-grodna-miazdzyli-czolgami/