Sieradz, ul. Kościuszki 19, kościół, pomnik pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej

Sieradz, ul. Kościuszki 19, kościół garnizonowy przy parafia wojskowej Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu


W hołdzie jeńcom wojennym
oficerom, kapelanom Wojska Polskiego, policjantom lekarzom,
profesorom, pedagogom i wielu innym walczącym
o wolność i niepodległość Polski z sowieckim i hitlerowskim najeźdźcą.

Więzionym w obozach: Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie
i bestialsko zamordowanym w lesie katyńskim
wiosną 1940 roku i innych miejscach zagłady

w 70 rocznicę mordu


В память о военнопленных,
офицерах, капелланах Войска Польского, полицейских, врачах,
профессорах, педагогах и многих других, борющихся
за свободу и независимость Польши с советскими и фашистскими захватчиками.

Заключены в лагеря: Козельск, Старобельск, Осташков
и зверски убиты в Катынском лесу
весной 1940 года и других местах истребления

в 70-летию убийства.


In tribute to prisoners of war,
officers, chaplains of the Polish Army, policemen, doctors,
professors, educators and many others fighting
for freedom and independence of Poland with the Soviet and Nazi invaders.

Imprisoned in the camps: Kozielsk, Starobielsk, Ostashkov
and brutally murdered in the Katyn forest in the
spring of 1940 and other places of extermination

on the 70th anniversary of the murder