Białoruś, Lenino, Muzeum Bitwy pod Lenino

Białoruś (Беларусь, Belarus, Белоруссия) Lenino (Леніна, Lenina, Ленино) Muzeum Bitwy pod Lenino


Lenino (biał. Ле́ніна)
Wieś na Białorusi przy granicy z Rosją, 70km od Katynia.

Znajomi dzielą się na dwie grupy, w zależności od wieku.
Jedni gdy słyszą „byłem w Lenino” pytają „w tym Lenino”?
Innym kompletnie nic ta nazwa nie mówi.

Muzeum polsko radzieckiego braterstwa broni w Lenino stoi na wzgórzu, jednym z przyczółków, o który bój stoczyli żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w dniach 12-13 października 1943.

W samym muzeum najciekawszy jest budynek – w kształcie wojskowego hełmu

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_07_02_005_Belarus_Muzeum_polsko_radzieckiego_braterstwa_broni_w_Lenino.jpg

Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego
Generał dywizji Stanisław Popławski, dowódca I Armii W.P.
Generał dywizji Karol Świerczewski, dowódca 2 Armii Wojska Polskiego
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Władysław Korzyc, oficer Armii Czerwonej pochodzenia polskiego oddelegowany do Wojska Polskiego
Dowódca 1 Korpusu Pancernego gen. bryg. Józef Kimbar, oficer Armii Czerwonej pochodzenia polskiego oddelegowany do Wojska Polskiego


Niech żyje sojusz polsko-radziecki!
Niech żyje radziecko-polskie braterstwo broni, przypieczętowane krwią wspólnych walk w latach 1943-1945!
Niech żyje jedność narodów sojuszniczych!

Niech żyje Krajowa Rada Narodowa i Rząd Tymczasowy – demokratyczna władza odrodzonej Polski!

Książeczkę czerwonoarmisty trzymać zawsze przy sobie. Nie mających książeczek – zatrzymują.
Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек – задерживать !

Najcenniejszy eksponat. Wykonany z jednej bryły węgla.
Pracownicy muzeum bardzo się o niego troszczą.

Bohaterom walk poległym Pod Leninom za wolność naszą i waszą
Uczestnicy pociągu przyjaźni „Lenino” z woj. katowickiego – PRL
Listopad 1973r.

a jak było na prawdę można poczytać w internecie

fyzylirka Aniela Krzywoń, pierwsza Polka, która otrzymała tytuł Bohatera Związku Radzieckiego.
Bohater Związku Radzieckiego Kapitan Władysław Wysocki. Poległ bohatersko pod Leniono, podrywając żołnierzy do ataku.
Kapitan Juliusz Hibner, odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego po bitwie pod Lenino.

o Anieli Krzywoń
http://www.emazury.com/sybiracy/pliki/znani/43krzywon.htm

Popiersie Anieli Krzywoń, odsłonięte w maju 2003 roku
na terenie alei Sław miasta Kańska w Krasnojarskim Kraju,