Ukraina, Charków, Dawna katownia NKWD, w której mordowano Polaków z pobliskiego obozu w Starobielsku.

Efektowny gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w regionie charkowskim

To dawna katownia NKWD, w której mordowano Polaków z pobliskiego obozu w Starobielsku.

„W tym miejscu mieścił się Zarząd Obwodowy NKWD i jego więzienie wewnętrzne.
Wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego
NKWD zamordowało tu 3809 oficerów Wojska Polskiego z obozu w Starobielsku
oraz ok. 500 obywateli polskich.

Cześć ich pamięci

Rodziny z Polski i naród ukraiński 2008”