Osława ul. św. Rocha 4-4a-4b. Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945 – 1950

Oława ul. św. Rocha 4-4a-4b. Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945 – 1950

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oławie przy ul. Rocha 4.

https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-dolnoslask/olawa/5865,Dawna-siedziba-PUBP-w-Olawie-przy-ul-Rocha-4.html

Mapa Miejsc Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=19sqgEDDAzt5eDkm_0VbL_PpiHyo&ll=52.04135279528592%2C18.851238680030054&z=7