Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.

Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.

Monument ku czci radzieckich jeńców w lesie Popówka koło Kaliłowa
Grzegorz Siemakowicz18 września 2012 06:12

W opisie jest kilka istotnych błędów merytorycznych.
Po pierwsze Frontstalag 307 istniał jedynie od 22.06.1941 do końca listopada 1941.
Jeńcy pochowani na w/w cmentarzu pochodzili z podobozu Frontstalag 307 „C”, znajdującego się na polach wsi Kaliłów i Woskrzenic Dużych. Przez Podobóz ten w ciągu kliku miesięcy przewinęło się około 200 – 250 tysięcy jeńców, wśród których znajdowała się również ludność cywilna, w tym polska, głównie mieszkańcy Brześcia i okolic.
Był to obóz jedynie dla jeńców Armii Czerwonej. Jeńców Francuskich i Włoskich więziono w zupełnie innych miejscach i w latach późniejszych.
W tym konkretnym miejscu pochowanych jest prawdopodobnie od 26 do 40 tysięcy osób
w mogiłach pojedynczych i zbiorowych. Ogólnie na terenie powiatu bialskiego pochowanych jest około 124 tysiące jeńców wojennych, z czego 400 to francuzi
i belgowie, 600 włochów, 123000 jeńców radzieckich różnych narodowości.
Podczas likwidacji obozu część jeńców faktycznie zostało rozstrzelanych (około 26 tys. na polanie Pustolegi koło Husinki we wrześniu 1941), reszta pozostałych przy życiu w liczbie kilku tysięcy została poprowadzona do Białej Podlaskiej, a stamtąd wywieziona pociągami do Dęblina.