Oława ul. 1 Maja 11, Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oławie przy ul. 1 Maja 11.

https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-dolnoslask/olawa/5866,Dawna-siedziba-PUBP-w-Olawie-przy-ul-1-Maja-11.html


Mapa Miejsc Pamięci Żołnierzy Wyklętych

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=19sqgEDDAzt5eDkm_0VbL_PpiHyo&ll=52.04135279528592%2C18.851238680030054&z=7