Biała Podlaska, zakonspirowany punkt kontaktowy Batalionów Chłopskich

W tym domu w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944
mieścił się zakonspirowany punkt kontaktowy
Stronnictwa Ludowego kr. „ROCH” Batalionów Chłopskich podokręgu IV A

Miejsce spotkań z delegatem rządu emigracyjnego na powiat bialski.