Krzyż Żołnierzy Wyklętych w Kałuszynie

Bóg Honor Ojczyzna
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” oraz członkom ruchu oporu
za walkę z faszyzmem i komunizmem
Naród


God Honor Fatherland
In memory of „Cursed Soldiers” and members of resistance movement
who fought with fascism and comunism