Augustów, ul. 3 Maja 16, Siedziba Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Pamięci Polaków
katowanych i zamordowanych w tym gmachu
przez oprawców stalinowskich NKWD i UB
w latach 1939-41, 1941-56

Siedziba Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1945-1956), Augustów, ulica 3 Maja 16
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-podlaskie/augustow/7653,Siedziba-Panstwowego-Urzedu-Bezpieczenstwa-Publicznego-1945-1956.html