Chełmża ul. Sądowa 2, pamięci mieszkańców Chełmży deportowanych do ZSRR

Pamięci mieszkańców Chełmży deportowanych do ZSRR
przez UBP i siły NKWD
po 45 latach przymusowego milczenia