Chełmża. Mogiła żołnierzy Armii Czerwonej na byłym cmentarzu ewangelickim

Pamięci spoczywających tu żołnierzy Armii Czerwonej
poległym w walkach z Niemcami w styczniu 1945 r.

Poprzedni pomnik.
zdjęcie ze strony: http://lapidaria.wikidot.com/cmentarz-ewangelicki-chelmza