Zamek Krzyżacki w Bytowie, były obóz NKWD

W tym miejscu od marca do czerwca 1945 mieścił się obóz przejściowy NKWD dla mieszkańców Ziemi Bytowskiej.
Niewinnym Ofiarom, które straciły życie na skutek wycieńczenia, głodu i terroru sowieckiego.

С марта по июнь 1945 года на этом месте располагался пересыльный лагерь НКВД для жителей Бытовского края.
Невинным жертвам, погибшим из-за истощения, голода и советского террора.

From March to June 1945 there was an NKVD transit camp in this place for the inhabitants of the Bytów Region.
To the innocent victims who lost their lives due to exhaustion, hunger and Soviet terror.