Pomnik żołnierzy Gryfa Pomorskiego w Sulicicach

Pomnik żołnierzy „Gryfa Pomorskiego”, tajnej organizacji wojskowej działającej w latach 1941-1945 na Pomorzu i w Prusach Wschodnich.
Siedmiu upamiętnionych tu żołnierzy „Gryfa” zginęło 8 marca 1945 r. w walce z okupantem.

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/43570,sulicice-pomnik-zolnierzy-gryfa-pomorskiego-w-sulicicach.htmlPoległym w rejonie Sulicic partyzantom Tajnej Organizacji Bojowej „Gryf Pomorski”
W dniu 4 marca 1945 r. zaskoczeni przez żandarmerię niemiecką, stacjonujących w Minkowicach
oraz oddział jacht komando z Żarnowca podejmując walkę zginęli ….