Żyrardów, mural, Generał August Emil Fieldorf „NIL”

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”
ur. 20 marca 1895 r. w Krakowie

Organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej,
Zastępca komendanta Głównego AK.
Zamordowany przez komunistów 24 lutego 1953 r. w Warszawie.