Piotrków Trybunalski, Juliusza Słowackiego 1. W tym domu urodził się i spędził dzieciństwo Generał Dywizji Stefan Rowecki – „Grot”

W tym domu urodził się i spędził dzieciństwo
Generał Dywizji Stefan Rowecki – „Grot” 1895-1944

Uczestnik konspiracji niepodległościowej walk legionów,
wojen 1920 i 1939
organizator walki z okupantem
Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej

aresztowany 30.06.1943 w Warszawie
zamordowany w sierpniu 1944 r.
w obozie koncentracyjnym Sachsenhaisen