ul. Solankowa 62/64, Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Inowrocławiu

Inowrocław, ul. Solankowa 64

Inowrocław, ul. Solankowa 60/62

Dawna siedziba PUBP w Inowrocławiu

https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-kujawsko-p/inowroclaw/7036,dok.html