Bełżec, Miejsce pamięci na terenie dawnego obozu zagłady

Obóz zagłady w Bełżcu
Obóz zagłady w Bełżcu (oficjalnie SS-Sonderkommando Belzec lub Dienststelle Belzec der Waffen SS) – niemiecki nazistowski obóz zagłady
Obóz został utworzony w ramach akcji „Reinhardt”; prowadzono w nim eksterminację ludności żydowskiej.
Liczba zamordowanych wyniosła prawdopodobnie około 450 tys. osób.
Obóz w Bełżcu był pierwszym ośrodkiem zagłady uruchomionym w Generalnym Gubernatorstwie.
Dla niemieckich nazistów był swoistym poligonem doświadczalnym ludobójstwa, a wypracowane w nim techniki eksterminacji zostały zastosowane w innych obozach akcji „Reinhardt”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_zag%C5%82ady_w_Be%C5%82%C5%BCcu
Belzec extermination camp
Belzec was a Nazi German extermination camp built by the SS for the purpose of implementing the secretive Operation Reinhard, the plan to eradicate Polish Jewry, a key part of the „Final Solution” which entailed the murder of some 6 million Jews in the Holocaust.
Between 430,000 and 500,000 Jews are believed to have been murdered by the SS at Bełżec.
This makes it the third-deadliest extermination camp, exceeded only by Treblinka and Auschwitz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Belzec_extermination_camp