Milejczyce, cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej

Cmentarz żołnierzy radzieckich w Milejczycach – cmentarz wojenny z II wojny światowej, położony przy wjeździe do wsi Milejczyce od strony wschodniej. Pochowano na nim 1614 żołnierzy, z których zidentyfikowanych zostało 145.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCo%C5%82nierzy_radzieckich_w_Milejczycach

„Bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w walce z hitleryzmem w latach 1941–1944. Cześć ich pamięci”