Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956”, znajdujący się w miejscu więzienia karno-śledczego nr III w Warszawie

Praskie więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie tzw. „Toledo” lub „11 Listopada” powstało w 1944 roku na terenach koszar 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, wybudowanych jeszcze za czasów carskiej Rosji przy ul. Ratuszowej 11.

Gdy 14 września 1944 roku wojska sowieckie zajęły warszawską Pragę, w ślad za nimi pojawiły się oddziały NKWD. Rozpoczęło się wyłapywanie „elementu podejrzanego”, uczestników zbrojnego podziemia niepodległościowego, zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Osadzano ich w praskich aresztach i katowniach. Wśród nich za najgorsze uważano Karno-Śledcze Więzienie III przy Ratuszowej.
https://www.twoja-praga.pl/praga/dawna_praga/1704.html

Teren Więzienia Karno Śledczego nr. III Warszawa – Praga

W latach 1944 – 1956 miejsce tortur i straceń żołnierzy polskich podziemnych organizacji niepodległościowych
miejsce zbrodni NKWD i UB

Teren więzienia III
Tu w latach 1944 – 1956 cierpieli i ginęli żołnierze organizacji niepodległościowych walczących o wolną Polskę

Nie chcieli żyć w komunistycznym upodleniu
Ginęli w walce i skrytobójczo mordowani.

ś.p. patriotom Polski Niepodległej
poległym i pomordowanym w latach 1939 – 1989

Odkryli szczątki w dołach śmierci. 12 szkieletów na terenie więzienia „Toledo”

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/praga-polnoc/warszawa-poszukiwania-ipn-na-pradze-odkryli-szkielety-na-terenie-dawnego-wiezienia-toledo-4694451

źródło IPN:

IPN: szczątki już 12 osób na terenie byłego więzienia „Toledo”

https://www.rdc.pl/informacje/ipn-szczatki-juz-12-osob-na-terenie-bylego-wiezienia-toledo/

Więzienie Karno-Śledcze Warszawa III to więzienie Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD istniejące od chwili wejścia w 1944 r. wojsk sowieckich na warszawską Pragę. Było znane z wyjątkowo brutalnych przesłuchań. Historycy IPN przypominają, że było ono przeznaczone dla żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych więźniów politycznych, których reżim stalinowski uznał za niebezpiecznych dla nowej władzy. Więzienie to, w którego murach wykonano egzekucje na wielu członkach podziemia niepodległościowego, istniało do 1956 r. „Wśród więźniów uchodziło za najsurowsze” – podkreślił IPN.

Dr. Tomasz Łabuszewski o represjach komunistycznych na Pradze w latach 1944-1954