Kalisz ul. Jasna 1, policja, dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego


Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu przy ul. Jasnej 1
https://slady.ipn.gov.pl/sz/projekt-naukowo-badawc/wojewodztwo-wielkopols/kalisz/6000,Dawna-siedziba-PUBP-w-Kaliszu.html