Piotrków Trybunalski, pomnik ku pamięci Polaków ofiar sowieckich bandytów 1939-1956

W hołdzie tysiącom Polaków
– wojskowym i cywilnym –
zamordowanym w Katyniu
w więzieniach i obozach sowieckich w latach 1939 -1956


В память тысячам поляков
убит в Катыни
в советских тюрьмах и лагерях в 1939-1956 гг.


In a tribute to thousands of Poles
murdered in Katyn
in Soviet prisons and camps in 1939-1956