Inowrocław, ul. Solankowa 8, tablica ku pamięci harcerza „Jędrusia”


W tym domu urodził się i mieszkał Andrzej Szwajkert znany pod zdrobniałym imieniem „Jędruś”
Należał do harcerzy „Zawiszaków”, najmłodszego pionu Szarych Szeregów.
W Powstaniu Warszawskim zaangażowany do kolportażu prasy, przenoszenia poczty polowej i pomocy w punkcie sanitarnym.
Zginął 29 września 19434 roku, śmiertelnie ranny od pocisku czołgowego podczas niemieckiego ostrzału Żoliborza.


Wg. tablicy Jego postać jest przykładem wychowania młodych pokoleń Polaków w duchu patriotyzmu.
Ja uważam, że jest dowodem hańby narodu polskiego, który nie potrafił albo wręcz nie chciał uchronić młodych pokoleń Polaków, przed okrutną wojną dorosłych.