Piotrków Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 2, tablice pamiątkowe w przedsionkach Klasztora Ojców BernardynówWłodzimierz Stańczykowski żołnierz AK ps. „Artur” bestialsko zamordowany w Radomiu
Roman Drzewowski podchorąży AK ps. „Sław” rozstrzelany przez gestapo w Radomiu
Jerzy Oksza Czechowski żołnierz AK. ps. „Grey” rozstrzelany w 1944 r.


Henryk Kowalówka
pułkownik Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej
komendant okręgów: Dąbrowskiego, Śląskiego, Poznańskiego
Jerzy Kowalówka
żołnierz Armii Krajowej, partyzant 25 p.p. „Ziemi Piotrkowskiej”
zginęli za Ojczyznę i honor Polaków

Marian Stankiewicz
wielki Polak i patriota
ofiarny żołnierz Armii Krajowej oddziału okręgowego Kedywu łódzkiego ps. „Kmicic”
odznaczony Krzyżem Walecznych


Oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii „Prusy” i „Łódź”
poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 na wszystkich szlakach bojowych żołnierza polskiego, w obronie Piotrkowa Trybunalskiego, w konspiracji,
Powstaniu Warszawskim, Ludowym Wojsku Polskim, zaginionych zmarłych i pomordowanych w obozach jenieckich.

Zofia i Mieczysław Meyerowie
niezapomnianym wychowawcom i wspaniałym organizatorom tajnego nauczania w latach 1939-1945


Jan Władysław Kulbat, w czasie II Wojny Światowej żołnierz AK. ps. „Sosna”


Gorącemu patriocie Majorowi Adamowi Trybusowi ps. „Gaj”
kawalerowi Orderu Virtuti Militari
cichociemnemu – komendantowi Kedywu Okręgu Łódź AK
organizatorowi oddziałów partyzanckich i zespołów dywersyjnych Armii Krajowej w latach 1942-1945

Pamięci „Danki” Danuty Trybus łączniczki Kedywu Okręgu AK. Łódź,
odznaczonej Krzyżem Walecznych za dwukrotne wejście do Powstania Warszawskiego


Adam Trybus, ps. „Gaj”, „Mścisław”, „Ogrodnik”, „Tkacz” (ur. 3 sierpnia 1909 w Zręcinie, zm. 4 lipca 1982 w Piotrkowie Trybunalskim) – nauczyciel, wykładowca, filolog latynista, oficer piechoty Wojska Polskiego, major Polskich Sił Zbrojnych, cichociemny, żołnierz AK i ROAK, więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Trybus

Kpt/mjr Adam Trybus „Gaj”
http://zolnierzeniezlomni.com.pl/niezlomni/adam-trybus


Płk mgr Witold Kucharski „Wicher”
Wierny żołnierz Rzeczpospolitej, obrońca Warszawy we wrześniu 1939 r.,
Dowódca Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Wicher”,
Okręgu AK „Łódź” i kompanii 25 pp AK, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari

Chwała żołnierzom Armii Krajowej, którzy walcząc z nieprzyjacielem na terenie Ziemi priotrkowsko-opoczyńskiej,
sięgnęli po miano Obrońców Ojczyzny


W hołdzie poległym i pomordowanym żołnierzom Kedywu 25 pp AK i placówek terenowych, którzy spełnili obowiązek wobec Boga i Ojczyzny

Bo tylko własne upodlenie ducha nagina szyję wolnych do łańcucha


Krystyna Stankiewicz
porucznik AK ps „Kasia”
wilka patriotka i działaczka Armii Krajowej
odznaczona Medalem Wojska Obrony Narodowej z Londynu, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim i in.


Marian Brysik.
b żołnierz A.K. p.s. „Kordian”


Władysław Juszkiewicz ps. „Robert”
uczestnik walk 1914-20
Organizator szp i zwz w rejonie Piotrkowa
Zamordowany przez hitlerowców Sachsenhausen-Oranienburg


Tadeusz Możdżyński
żołnierz AK „Ataman”


Wacław Chrzanowski
z rodziny o dużych tradycjach walk narodowo – wyzwoleńczych
zasłużony nauczyciel – założyciel Szkoły Handlowej w Zawierciu
W latach 1939-1940 przywódca konspiracyjnej, katolickiej organizacji „Płomień”
zamordowany przez hitlerowców w więzieniu w Berlinie – Moabit